Vlada Federacije BiH usvojila informacije o aktivnostima Ministarstva

Vlada Federacije BiH usvojila informacije o aktivnostima Ministarstva

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 37. sjednici raspravljala i prihvatila informacije Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za proteklu godinu o stanju razvijenosti sektora malih i srednjih preduzeća u FBiH, o stanju poduzetničke infrastrukture, o pokretanju procesa certificiranja u općinama i gradovima s ciljem uvođenja povoljnog poslovnog okuženja i poboljšanja gospodarskog ambijenta, te o analizi stanja u oblasti obrta za period 2010.-2014. godine.

Projekt „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH 2009.-2018.“ je jedan od pet razvojnih projekata koji čine „Strategiju ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine“.

Akcijski plan realizacije projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH“ za period 2013.-2015. godine sadrži osam strateških ciljeva u okviru kojih je utvrđeno 28 prioriteta i 44 mjere za realiziranje istih. Svakom mjerom obuhvaćena je jedna ili više aktivnosti za koje su određeni ciljevi, nositelji i rokovi izvršenja koji su za neke aktivnosti precizirani, a za neke planirani kao kontinuirano djelovanje.

Strateški ciljevi su:

  • smanjenje administrativnih prepreka;
  • promocija poduzetništva;
  • uspostava i jačanje mreže razvojnih ustanova;
  • financijska podrška;
  • stručno usavršavanje svih relevantnih osoba za malo i srednje poduzetništvo;
  • jačanje poslovne infrastrukture;
  • tehnološki razvitak
  • poticanje poduzetništva ciljanih skupina.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će, u suradnji sa ostalim nositeljima pojedinih mjera iz Projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine“, nastaviti realizaciju ciljeva i mjera iz Akcijskog plana realizacije ovog Projekta.

Kada je riječ o poduzetničkoj infrastrukturi, bitno je naglasiti da je za uspješno poduzetništvo potrebno imati dobru poduzetničku infrastrukturu jer od razvijenosti poduzetničke infrastrukture uvelike ovisi i razvijenost poduzetništva u određenom društvu. Institucije poduzetničke infrastrukture mogu se osnovati na inicijativu različitih razina vlasti ili na inicijativu pojedinaca i skupina zainteresiranih subjekata, u oba slučaja radi se o jednako važnim institucijama koje kvalitetom podrške malom gospodarstvu u konačnici doprinose održivom razvoju društva.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u okviru provođenja poticajnih mjera od 2004. do 2015. godine značajan dio sredstava iz Programa „Transfer za poticanje razvoja poduzetništva i obrta“ realiziralo na razvoju poduzetničke infrastrukture. Veliki dio tih poticaja iskorišten je za osnivanje i razvoj poduzetničkih zona iako su raspoloživa sredstva Ministarstva bila ponuđena i ostalim vidovima poduzetničke infrastrukture. Jedan od razloga zašto veći dio ponuđenih sredstava nisu dobili inkubatori, tehnološki parkovi, klasteri i dr. je taj što se nisu dovoljno i kvalitetno aplicirali na javne natječaje ovog Ministarstva.

U narednom periodu Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će pokrenuti izradu neophodnih akata koji će definirati pojam i vrste  poduzetničke infrastrukture, formirati registar poduzetničkih zona i poduzetnički potpornih institucija na području Federacije BiH.

Kao resorno Ministarstvo, u granicama svojih ovlaštenja,  provodi i aktivnosti za izgradnju i stvaranje povoljnijih uvjeta  za razvoj  obrtništva, razmjenu informacija i iskustava, koordiniranje rada i dogovaranja o pitanjima od zajedničkog interesa sa institucijama sistema.

Kako bi se stanje u oblasti obrtništva popravilo, Ministarstvo će poduzeti nekoliko bitnih mjera kao što su izmjene Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u smislu pojednostavljenja ovog zakona koje će olakšati i ubrzati registraciju djelatnosti. Pored lakše i brže registracije, ove mjere bi uveliko pojednostavile proceduru za odobravanje obavljanja djelatnosti, olakšale njihovu primjenu, smanjili troškovi registracije obrta i srodnih djelatnosti, te smanjili nameti obrtnicima.

Pored navedenih aktivnosti potrebno je povećati stavke u budžetu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta koje se odnose na poticaje obrtnicima i provesti izmjene i prilagođavanje ISOR – a novim zakonskim okvirima.

Jedno od aktivnosti koje ovo resorno ministarstvo provodi u Federaciji Bosne i Hercegovine je i proces certificiranja povoljnog poslovnog okruženja u Jugo-istočnoj Europi u koji su još uključene i R. Hrvatska, R. Srbija i Makedonija. Jedna od najbitnijih karakteristika ovog certificiranja odnosi se na to da ovaj proces obuhvaća i tretira sve segmente rada općine (općinske službe) i na taj način pozitivno utječe na rad cjelokupne lokalne uprave i potiče je na pozitivne promjene u smislu poticanja gospodarskog razvoja kao i prihvaćanje promjena koje donose dobrobit gospodarstvu i cijeloj općini. Ovaj proces se može promatrati i kao svojevrsni test za sve gradove i općine u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim se može provjeriti trenutno stanje u gradovima i općinama, odnosno njihov odnos prema potrebama postojećih gospodarstvenika, otvorenost prema potencijalnim ulagačima kao i spremnost na promjene koje će omogućiti stvaranje boljeg i povoljnijeg poslovnog okruženja i privlačenje stranih investicija.

Do sada su ovaj certifikat dobile dvije općine i to Sanski Most i Tešanj, a u ovom trenutku ukupno 9 jedinica lokalne samouprave (Grad Bihać i općine Bosanska Krupa, Goražde, Konjic, Livno, Prozor-Rama, Tešanj, Visoko, Žepče) su odlučili da se uključe u proces certifikacije.

U listopadu 2015. godine objavljen je 2. Javni poziv za općine i gradove na području Federacije BiH na koji se prijavilo 8 jedinica lokalne samouprave (Gradovi Tuzla i Zenica te općine Gračanica, Gradačac, Jablanica, Novi Grad Sarajevo, Posušje, Srebrenik).

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će, zajedno s članovima Mreže za povoljno poslovno okruženje u Federaciji Bosne i Hercegovine, nastavi aktivnosti na implementaciji ovog procesa.

 

Slični sadržaji

Zatvori