Konačna lista korisnika - obrti i ostale samostalne djelatnosti

Konačna lista korisnika - obrti i ostale samostalne djelatnosti

Konačna lista korisnika – obrti i ostale samostalne djelatnosti

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 296. sjednici dana 23.12.2021.godine utvrdila konačnu listu korisnika finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u cilju ublažavanja posljedica pandemije, koja je dostupna putem linka https://finpomoc2021.fmrpo.gov.ba/

Cilj dodjele ove finansijske pomoći je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti  u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Ukupan iznos dodijeljene finansijske pomoći je 59.999.335,49 KM i osiguran je Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021.godinu.

Pravo na dodjelu finansijske pomoći po ovoj uredbi ostvarili su svi obrti i ostale samostalne djelatnosti, koje uredno izmiruju svoje obaveze i koje su očuvale radna mjesta, a na osnovu službenih evidencija Porezne uprave Federacije BiH, kao i Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Ovakav vid dodjele pomoći elektronskim putem, bez dostavljanja dokumentacije, a na osnovu službenih evidencija, proveden je po prvi put u Federaciji BiH uspješno, što je svojevrsna novina i značajno olakšanje svim korisnicima.

Pravo na finansijsku pomoć je ostvarilo ukupno 24.776 subjekata male privrede i podržano je ukupno 44.056 radnih mjesta u Federaciji BiH.

Ključ za raspodjelu sredstava je posječan broj radnika u periodu od 12 mjeseci, a maksimalan iznos pomoći po jednom subjektu je 30.000 KM. Isplata sredstava će biti obavljena u januaru 2022.godine.

Finansijska pomoć namjenjena je za refundaciju već isplaćenog dijela bruto plata za uposlenike odnosno dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike.

Related Articles

Close