Objava potencijalne Rang-liste - Izgradnja poduzetničkih zona

Objava potencijalne Rang-liste - Izgradnja poduzetničkih zona

Objava potencijalne Rang-liste – Izgradnja poduzetničkih zona

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje potencijalnu Rang-listU korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2018. godinu za izgradnju poduzetničkih zona u Federaciji BiH. Na osnovu dodijeljenih bodova, utvrđuju se potencijalna rang-lista korisnika grant sredstva do visine planiranih sredstava po projektu kako slijedi:

Related Articles

Close