Održan Business forum u Neumu

Održan Business forum u Neumu

U organizaicji Instituta za razvoj mladih KULT, a pod Visokim pokroviteljstvom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH dr. Dragana Čovića i u suradnji s Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta i Općinom Neum, danas (08. 11. 2017. godine) je u Nemu održan Business forum pod nazivom „Rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta“.

Biznis forum je okupio gospodarstvenike, predstavnike vladinog, nevladinog i akademskog sektora i mlade preduzetnike, a razgovaralo se o teretima koji ograničavaju rast i razvoj gospodarstva u Federaciji BiH, s fokusom na Hercegovačko-neretvansku županiju i općinu Neum, mogućnostima za njihovo prevazilaženje, inicijativama i aktivnostima koje se provode u svrhu ekonomskih reformi, programima i mjerama poticaja zapošljavanju i samozapošljavanju, posebno mladih, te prilikama i preprekama za pokretanje biznisa.

S ciljem motivacije mladih ljudi da se bave preduzetništvom, na Business forumu su, kao panelisti, govorili upravo mladi preduzetnici koji su se odvažili i krenuli u preduzetničke vode. Luka Vučina, vlasnik preduzeća Amplius electronics d.o.o. Mostar i Hasib Alić, vlasnik preduzeća ALVIRAL d.o.o. Mostar podijelili su svoju priču o tome kako su se odlučili za preduzetništvo te s kojim izazovima su se suočavali. Istakli su i da bi pomoglo mladim preduzetnicima da imaju tzv. "one stop shop", tj. da svu papirologiju oko osnivanja firme mogu riješiti na jednom mjestu.

Pomćnik Čerović je rekao kako Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kroz svoje poticaje, u smislu dodjele grant sredstava, svake godine podržava mlade poduzetnike i njhove ideje i pomaže im u njihovom radu i to u mogućnostima i financijskim sredstvima kojima Ministarsvo raspolaže.

“Problemi u gospodarstvu moraju se rješavati suradnjom svih razina vlasti, dodatnim edukacijama i većim financijskim izdvajanjima za podršku u pokretanju biznisa, posebno mladih jer oni su naša snaga.” – istakao je Živko Matuško, načelnik Općine Neum.

Tijekom foruma je predstavljena i inicijativa za izmjene Zakona o PDV-u kojom je predviđeno pomjeranje roka plaćanja PDV-a za malo gospodarstvo  s ciljem olakšavanja poslovanja, ali i rezultati istraživanja dodjele budžetskih poticaja gospodarstvu u periodu 2012-2015.

“U BiH nema okruženja za razvoj privrede. Nema okruženja koje mladima pruža mogućnost za razvoj biznisa i upravo se zbog toga Institut za razvoj mladih KULT odlučio uhvatiti u koštac sa izazovima u kreiranju boljeg poslovnog ambijenta za mlade ali i sve bh. građane i građanke jer to će ih zadržati u BiH. Ambijent koji im pruža mogućnost da privređuju i napreduju.” – poručio je Jasmin Bešić izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT.

Biznis forum je organiziran u okviru inicijative pod nazivom „Poslovni prostor BH“ koju Institut za razvoj mladih KULT od 2014. godine provodi u okviru Projekta održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini (CSSP), koji realizuju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Close