Raspored potpisivanja ugovora

Raspored potpisivanja ugovora

Raspored potpisivanja ugovora

RASPORED POTPISIVANJA UGOVORA SA KORISNICIMA POTICAJNIH SREDSTAVA ZA 2018. GODINU

Potpisivaje Ugovora sa budućim korisnicima poticajnih sredstava FMRPO za 2018. godinu, će se obaviti u prostorijama  hotela „ERO“ ulica dr. Ante Starčevića b.b. u Mostaru prema slijedećem rasporedu:

R. BR. KANTON DATUM VRIJEME
1. BPK   1.8.2018. 

 

 

1000
2. KS 1000
3. SBK 1200
4. ZDK 1300
1. HNK  2.8.2018.   930
2. ZHK 1100
3. K 10 1100
4. TK 1200
5. USK 1300
6. PK 1300

 

NAPOMENA:

 

PRILIKOM POTPISIVANJA UGOVORA SA SOBOM OBAVEZNO PONIJETI:

  • OSOBNU KARTU
  • PEČAT FIRME
  • ID BROJ /BROJ PORESKE REGISTRACIJE – radi provjere/
  • BROJ ŽIRO RAČUNA NA KOJI ĆE SE UPLATITI SREDSTVA

 

Ukoliko odgovorna osoba za potpisivanje ugovora (direktor ili vlasnik) budu spriječeni, osoba koja dođe na potpisivanje ugovora, mora imati ovlaštenje za potpisivanje ugovora /punomoć/ ovjerenu od strane nadležnog organa.

 

Za projekat br.5. (stari zanati), ukoliko su navedena dva lica kao vlasnici obrta, treba da dođu oba lica ili jedno lice sa punomoći.

Slični sadržaji

Zatvori