Smanjiti poreze i doprinose za 50%

Smanjiti poreze i doprinose za 50%

Smanjiti poreze i doprinose za 50%

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić danas su u Sarajevu razgovarali s predstavnicima Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH o prioritetnim mjerama za poboljšanje poslovnog ambijenta.
O prioritetnim problemima koje je federalni premijer uključio u “Koncept ekonomskog razvoja 2014-2018 – Ekonomski rast i zapošljavanje”, složilo se i Udruženje poslodavaca BiH.

– Ako smo bili konzistentni šta je to problem, onda moramo biti konzistentni i kada je riječ o rješenjima – kazao je premijer FBiH Novalić.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Safudin Čengić ukazao je na potrebu da se odrede tačni rokovi i ko te probleme treba rješavati, jer se „konačno treba znati ko radi, a ko ne radi“.
– U našem programu imaju rokovi, ali problem je odrediti precizne rokove zato što to zavisi od vremena prolaska kroz Vladu i parlamente. To je odista, bar meni, veoma teško procijeniti – istakao je Novalić.
U okviru poboljšanja poslovnog ambijenta jedno od najznačajnijih pitanja je, naglašava federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić, izgradnja pretpostavki za novo zapošljavanje pri čemu treba voditi računa da poslodavci ostvare svoje ciljeve i da se zaštite prava radnika.

– To neće biti jednostavno jer ima nagomilanih problema iz prošlog perioda, ali pokušat ćemo sve raditi da to učinimo ukoliko je moguće u kraćem periodu. Praksa iz zemalja iz okruženja govori nam da je to moguće – rekao je Zukić.

Dodao je da je osnovni cilj – smanjiti bar na 50 posto poreze i doprinose, a istovremeno se, smatra, trebaju osigurati neki alternativni dodatni prihodi, a i uštede na troškovnoj strani.
U tom pogledu istakao je da ne smiju trpjeti penzioneri i da se maksimalno moraju zaštititi njihova prava.
– Prije svega radit ćemo da se olakša registracija preduzeća, da se smanje obaveze za one zanate, obrte i biznise gdje se ne može osigurati odgovarajuća profitabilnost zbog visokih doprinosa i poreza. Tako ćemo raditi u koordinaciji s poduzetnicima da napravimo pretpostavke da od svih tih firmi nastane jedna velika firma, kako se radi u svijetu – izjavio je federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić.
Premijer Novalić zaključio je da „vanbudžetski fondovi koji spadaju u red socijalnih fondova, uključujući i zdravstvo, moraju ostati na istim prihodima“.

Related Articles

Close