Uredba o zaštiti starih i tradicionalnih zanata

Uredba o zaštiti starih i tradicionalnih zanata

Uredba o zaštiti starih i tradicionalnih zanata

Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a na osnovu novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, Vlada FBiH je donijela Uredbu kojom se uređuje popis tradicionalnih i starih zanata, kao i uslovi za njihovo obavljanje. Popis tradicionalnih i starih zanata po vrstama u skladu je sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u FBiH.

Kako je Uredbom o zaštiti starih zanata propisano, za obavljanje tradicionalnih i starih zanata potrebno je imati srednju školsku spremu trećeg ili četvrtog stepena ili višeg stepena od propisanog.

Ukoliko je posebnim propisom, zavisno od djelatnosti, za određeno zanimanje propisana najmanje osnovna škola, odgovarajuća stručna sprema, odnosno dopunski uslovi za obavljanje djelatnosti, ti uslovi moraju biti ispunjeni.

Obrtnici koji obavljaju tradicionalne i stare zanate mogu, u skladu Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, polagati majstorski ispit pred komisijom koju osniva srednja stručna škola ili ustanova za obrazovanje odraslih koja je verificirana za te poslove u skladu s važećim propisima iz oblasti odgoja i obrazovanja, u saradnji sa obrtničkom komorom kantona.

Izuzetno, obrtnici kojima je odobrenje za obavljanje tradicionalnih i starih zanata izdate do dana stupanja na snagu Zakona, mogu nastaviti sa obavljanjem obrta, iako ne ispunjavaju potreban uslov koji se odnosi na školsku spremu. Također, majstorski ispit je u cijelosti priznat obrtnicima koji su ga položili po propisima koji su važili do dana početka primjene Zakona.

Inače, popisom tradicionalnih i starih zanata, koji je sastavni dio Uredbe, obuhvaćene su 23 vrste djelatnosti.

Uredbu možete preuzeti u tekstu ispod.

Uredba o zaštiti starih i tradicionalnih zanata

Related Articles

Close