Javni konkurs - grant sredstva za komore i udruženja i poduzetničku infrastrukturu

Javni konkurs - grant sredstva za komore i udruženja i poduzetničku infrastrukturu

Javni konkurs – grant sredstva za komore i udruženja i poduzetničku infrastrukturu

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera poduzetničkim potpornim institucijama, udruženjima poduzetnika i obrtnika, privrednim i obrtničkim komorama za 2021.godinu

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera neprofitnim organizacijama - poduzetničkim potpornim institucijama s područja Federacije BiH, udruženjima poduzetnika i obrtnika, privrednim i obrtničkim komorama sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovdje možete preuzeti potrebnu dokumentaciju:

JAVNI KONKURS 

PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA-ZAHTJEV

PODUZENIČKA INFRASTRUKTURA-SMJERNICE

UDRUŽENJA I KOMORE-ZAHTJEV

UDRUŽENJA I KOMORE-SMJERNICE

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Related Articles

Close