Objava rezultata - mentoring usluge i poduzetničke zone

Objava rezultata - mentoring usluge i poduzetničke zone

Objava rezultata – mentoring usluge i poduzetničke zone

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje potencijalne rang liste korisnika poticajnih sredstava po projektima „Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede“ i „Izgradnja poduzetničkih zona“ kao i listu korisnika, po projektu „Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede“ koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove konkursa.

Potencijalne rang liste korisnika:

MENTORING USLUGE

IZGRADNJA PODUZETNIČKIH ZONA

 

Lista korisnika po projektu „Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede“ koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove.

MENTORING - formalno-pravni razlozi 

Related Articles

Close