Potpisani ugovori o pružanju mentoring usluga

Potpisani ugovori o pružanju mentoring usluga

Potpisani ugovori o pružanju mentoring usluga

U petak, (20. 12. 2019. godine), u prostorijama sarajevske razvojne agencije SERDA, potpisan je protokol o saradnji u svrhu implementacije Projekta „Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede". Protokol je potpisan između predstavnika Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i sarajevske razvojne agencije SERDA, agencije za razvoj općine Tešanj TRA, razvojne agencije Zavidovići RAZ, razvojne agencije Žepče RAŽ i razvojne agencije Unsko-sanskog kantona RAUSK.

Na osnovu potpisanog protokola o saradnji potpisani su ugovori o pružanju mentoring usluga za 17 malih i srednjh poduzeća (MSP) koji su odabrani na osnovu javnog konkursa za 2019. godinu.

Mentoring predstavlja standardizirani set usluga za mala i srednja preduzeća koji se realizuje preko razvojnih agencija koje imaju svoje ovlaštene mentore, a prema metodologiji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju JICA. Mentoring je nefinansijska, tehnička podrška za MSP koja omogućava dijagnosticiranje stanja poslovanja i planiranje aktivnosti za budući rast.

Slični sadržaji

Zatvori