Poziv - EU4Business - razvoj poduzetništva

Poziv - EU4Business - razvoj poduzetništva

Poziv – EU4Business – razvoj poduzetništva

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA EU4Business – razvoj preduzetništva

Kroz Instrument za finansiranje bespovratne pomoći za preduzetničke aktivnosti koji ima za cilj da doprinese razvoju i širenju modela inkluzivnog preduzetništva te tako unaprijedi konkurentnost na lokalnom (općinskom/opštinskom) nivou u Bosni i Hercegovini, Međunarodna organizacija rada (MOR) u okviru projekta EU4Business objavljuje Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u oblasti razvoja preduzetništva.

Cilj je ubrzati uspostavljanje i razvoj mikro, malih, srednjih i novoregistrovanih (start-up)  preduzeća, kroz koncipiranje mehanizama koji će omogućiti finansijsku i nefinansijsku (tehničku/stručnu) pomoć krajnjim korisnicima (novim i postojećim preduzetnicima iz ciljnih kategorija) i stvaranje i dalji razvoj preduzetničke infrastrukture na lokalnom nivou.

Prioritetni sektori i ciljne grupe projekta podijeljeni su u dvije partije (LOT) kako slijedi:

  1. LOT 1 – Podrška mladim preduzetnicima prilikom osnivanja inovativnih preduzeća, promocija preduzetništva u izvoznom sektoru, sa fokusom na mlade preduzetnike (do 30 godina života) i osnivanje inovativnih preduzeća (uključujući digitalni/IT sektor).
  1. LOT2 – Jačanje preduzetničkog duha i pomoć prilikom registracije preduzeća za osobe koje pripadaju ranjivim kategorijama, promocija preduzetništva u agro-ruralnom i turističkom sektoru, sa fokusom na preduzetnike iz ranjivih kategorija (žene, lica sa invaliditetom, nacionalne manjine, lica starija od 50 godina života).

Budžet po osnovu ovog Poziva za dostavljanje prijedloga iznosi 1.000.000 eura (milion eura), koji će se raspodijeliti na dva LOT-a. Kvalifikovanim projektima smatraju se projekti koji apliciraju za finansijsku podršku granta u rasponu od 150.000 eura (minimalan iznos) do 200.000 eura (maksimalan iznos).

Više informacija možete naći na linku https://eu4business.ba/poziv-za-dostavljanje-projektnih-prijedloga-eu4business-razvoj-preduzetnistva/

 

Slični sadržaji

Zatvori