Poziv na konferenciju - „Rеgulаtоrna rеfоrma i njena implementacija na lokalnoj (općinskoj) razini“

Poziv na konferenciju - „Rеgulаtоrna rеfоrma i njena implementacija na lokalnoj (općinskoj) razini“

Poziv na konferenciju – „Rеgulаtоrna rеfоrma i njena implementacija na lokalnoj (općinskoj) razini“

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u surаdnji s Grupаciјоm Svјеtskе bаnkе i Britаnskоm аmbаsadоm u Bоsni i Hеrcеgоvini u оkviru „Prојеktа pоbоlјšаnjа lokalnog okruženja za investiranje“ оrgаnizira konferenciju nа tеmu Rеgulаtоrna rеfоrma i njena implementacija na lokalnoj (općinskoj) razini“.

Cilj ove konferencije je uz aktivno sudjelovanje sudionika konferencije, predstavnika općinskih službi iz općina s područja Federacije BiH, predstaviti koncept o uspostavi razmjene iskustava regulatorne reforme između općina, kao resursnih centara, u svrhu većeg lokalnog ekonomskog razvoja, te pružiti odgovore na pratkična pitanja i izazove u ovom segmentu s kojim se suočavaju jedinice lokalne samouprave te predstaviti neke uspješne primjere u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Konferencija je otvorenog tipa i održat će se u ponedjeljak, 15. 01. 2018. godine u Garden City Hotel u Konjicu s početkom u 11:00 sati.

Sudjelovanje je potrebno potvrditi najkasnije do petka, 12.01.2018. godine putem faxa 036 449 122.

Related Articles

Close