Usvojen Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima

Usvojen Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima

Usvojen Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima

Nakon što je 05.07.2021.godine dobio podršku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, usvojen je i od strane delegata Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, u nastavku 12. sjednice 9. septembra 2021.godine.

Program ekonomske stabilizacije i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine 2020 – 2021. godina, kao pretpostavka za održiv i ubrzan rast u 2022.godini., pod tačkom 4. (Mjere s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta), predvidio je usvajanje novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, kao preduslov za rast i razvoj obrtništva odnosno male privrede u Federaciji BiH.

Brojne su pogodnosti obrtnicima ponuđene novim Zakonom, te apstrofiramo neke od njih:

-           omogućeno je vanjskotrgovinsko poslovanje obrtnika;

-           Ukinuta je podjela obrta na vezane i posebne obrte čime je po prvi put omogućeno obavljaje  pojedinih vrsta obrta i bez stručne spreme, koja je velikim dijelom sprečavala osobe, posebno mlade ljude da registruju željeni obrt, a bez nepotrebnih administrativnih prepreka;

-           skraćena procedura i pojednostavljena registracija obrta;

-           omogućeno je pribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti;

-           ograničeno je izvršenje nad imovinom obrtnika;

-           obrtniku je omogućeno obavljati i druge djelatnosti, koje služe obavljanju osnovne

djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti obuhvaćene rješenjem;

-           omogućeno je fizičkim osobama i penzionerima obavljanje obrta u vidu dodatnog i dopunskog zanimanja;

-           predviđen je obrtni registar kao informacioni sistem za upravljanje procesom registracije i obradu podataka o obrtima, kojim će upravljati FMRPO, a koji će sadržavati i podatke o obrtnicima i licima koja obavljaju srodnu djelatnost i domaću radinost i što je najbitnije, čiji je upis obavezan u skladu sa ovim Zakonom;

-           kada je riječ o prestanku obrta po sili zakona dodat je stav u kome će na osnovu zahtjeva Porezne uprave FBiH, ako se utvrdi da obrtnik koji nije koristio privremeni prestanak obustavi obrt duže od 6 mjeseci i ne ostvaruje prihod od prometa i ako obrtnik duže od 6 mjeseci ne obračunava i ne plaća porezne obaveze, obrt biti ugašen po sili zakona;

-           nacrt Zakona ne propisuje obavezu izdavanja obrtnice kao isprave, što rezultira jednim parafiskalnim nametom manje u odnosu na postojeći Zakon;

-           definisan je obrt kao osnovno, dopunsko i dodatno zanimanje;

-           pored vlasnika ostvarenog patentnog prava obrt može osnovati i vlasnik industrijske svojine;

-           članarina odnosno visina članarine Obrtničkoj komori koja je značajno umanjena i to na način da se ista ne može propisati u iznosu većem od 0,50 % od osnovice za obračun doprinosa za prethodnu godinu koju objavljuje Federalno ministarstvo finansija (u skladu sa postojećim Zakonom  iznos je 1%).

Rezimiramo da je Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH urađen u interesu obrtnika i zakonodavca istovremeno, obzirom da će u skladu sa istim period registracije obrta biti značajno skraćen, evidencija obrtnika podignuta na značajno veći nivo, a mogućnost registrovanja obrta je ponuđena svim licima koja imaju ideju, a prepušteno je tržištu da oblikuje obrtnika bez obzira na njegovo formalno obrazovanje, što je po trenutnom Zakonu limitirajući faktor i brojne druge pogodnosti.

Sve ovo je veliki doprinos suzbijanju sive ekonomije odnosno novim Zakonom omogućavamo svim zainteresovanim poduzetnicima da budu dijelom bosanskohercegovačke ekonomije na značajno jednostavniji način.

Ovdje možete preuzeti Zakon:

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH 

 

 

Related Articles

Close