Tag Archives: aktualnosti

Kreditna linija za digitalizaciju MSP-a

Kreditna linija za digitalizaciju MSP-a

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD, u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta, razvila je novu kreditnu liniju „Go Digital in BiH“ koja podržava mala i srednja preduzeća (MSP) u BiH u ...

OBAVIJEST ZA GRADSKE/OPĆINSKE SLUŽBE ZA OBRTNIŠTVO

OBAVIJEST ZA GRADSKE/OPĆINSKE SLUŽBE ZA OBRTNIŠTVO

Obavještavamo sve nadležne opštinske /gradske organe nadležne za oblast obrtništva da su u skladu sa članom 82. stav (2) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Feder ...

Close