Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava u 2022. godini

Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava u 2022. godini

Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava u 2022. godini

Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2022. godinu

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u 2022. godini.

Potrebna dokumentacija:

JAVNI KONKURS

SMJERNICE

OBRAZAC ZAHTJEVA

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima popunjena

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama popunjena

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka popunjena

Related Articles

Close