Potencijalna Rang-lista - Pružanje mentoring usluga za MSP

Potencijalna Rang-lista - Pružanje mentoring usluga za MSP

Potencijalna Rang-lista – Pružanje mentoring usluga za MSP

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje potencijalnu Rang listu korisnika usluga po projektu „Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede“ za 2018.godinu.

Potencijalnu Rang listu korisnika možete pogledati ovdje.

Ovdje možete pogledati projekte koji ne ispunjavaju formalno-pravne uvjete Natječaja.

Related Articles

Close