Vijesti

Objava potencijalne Rang-liste - Izgradnja poduzetničkih zona

Objava potencijalne Rang-liste - Izgradnja poduzet ...

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje potencijalnu Rang-listu korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2018. godinu za izgradnju poduzetničkih zona u Federaciji BiH. Na osnovu dodijel ...

Potencijalna rang lista - Pružanje mentoring usluga za MSP

Potencijalna rang lista - Pružanje mentoring uslu ...

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Potencijalnu rang listu korisnika usluga po projektu „Pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva“ za 2018.godinu. Potencijalnu Rang ...

Zatvori