Nadležnosti/Djelokrug

Djelokrug rada Ministarstva određen je Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine Federacije BiH“ broj 19/03. i 38/05).

Djelokrug rada:
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: poticanje razvoja, poduzetništva i obrta; davanje potpore za primjenu inovacija i uvođenje suvremenih tehnologija u oblasti poduzetništva i obrta; povećanje udjela poduzetništva i obrta u ukupnoj privredi; organiziranje institucija za poduzetništvo i stvaranje poduzetničke infrastrukture, osposobljavanje poduzetnika i obrtnika kroz redovno i dopunsko obrazovanje i druge poslove utvrđene zakonom.

Zakonska regulativa vezana za rad Ministarstva:
Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine Federacije BiH“ broj 19/03. i 38/05).

Zakon o organizaciji organa uprave Federacije BiH uprave („Službene novine Federacije BiH“ broj 58/05).

Za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva formiraju se osnovne i unutarnje organizacijske jedinice.
Osnovne organizacijske jedinice su:
1. Kabinet ministra,
2. Sektor za razvoj,
3. Sektor za poduzetništvo,
4. Sektor za obrt,
5. Sektor za financijske, pravne i opće poslove

Close