Kabinet ministra

Nadležnost:

U Kabinetu ministra vrše se poslovi koji se odnose na potrebe ministra, u pripremi materijala, prijedloga i mišljenja, protokolarne poslove i poslove u vezi s realiziranjem programa aktivnosti ministra u radu Ministarstva, Vlade Federacije i Parlamenta Federacije.

Pripreme sjednica kolegija i provođenje njegovih zaključaka, praćenje i s tim u vezi upoznavanje ministra s dinamikom izvršavanja obveza organizacijskih jedinica.

Staranje o ostvarivanju javnosti rada Ministarstva, vođenje evidencija povjerljive i strogo povjerljive pošte, osiguranje blagovremene dostave materijala za tijela Federacije, pribavljanje materijala od organizacijskih jedinica za potrebe ministra, stručne, administrativne i druge tehničke poslove za potrebe ministra, kao i prijevod pisanih materijala sa engleskog na jezike u službenoj uporabi u Federaciji i obratno, za potrebe Ministarstva.

Close