Ministar

Ministar: Vojin Mijatović

Rođen 11. kolovoza 1979. godine u Banjoj Luci gdje i danas živi. Osnovnu i srednju školu završio u Beogradu, te diplomirao na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu.

Karijeru počeo u Ministarstvu trgovine i turizma, kao glasnogovornik Turističke organizacije, nakon čega preuzima funkciju glasnogovornika Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica u Vladi Republike Srpske.

Radio je kao načelnik odjeljenja za europske integracije u Ministarstvu finansija Republike Srpske, a zatim dvije godine obavlja poziciju savjetnika za europske integracije,  predjsedavajućeg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Nakon toga preuzima funkciju pomoćnika ministra za predpristupnu pomoć EU u Ministarstvu finansija Republike Srpske.

Sljedeću poziciju preuzima kao savjetnik za međunarodne odnose i suradnju s međunarodnim financijskim institucijama,  predsjednika Vlade Republike Srpske.

Nakon karijere u javnom sektoru, bio je i direktor Ekonomskog Instituta u Banjoj Luci.

Godine 2016. je imenovan za zamjenika ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, gdje nakon dvije godine podnosi ostavku na isto mjesto, zbog lošeg stanja u zemlji i napušta Savjet ministara BiH.

Sudionik je velikog broj konferencija i projekata iz oblasti zaštite ljudskih prava i manjina u organizaciji UNHCR-a, UNDP-a, Europske Komisije, OSCE-a, kao i mnogih projekata iz oblasti ekonomije u suradnji s predstavnicima Svjetske Banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Europske investicijske Banke, Europske Banke za obnovu i Razvoj i Europske Komisije.

Aktivno govori engleski jezik, oženjen je i otac jednog djeteta.

Close