Uredi i službe

Kontakt podaci naših službi i ureda

Ministar: Vojin Mijatović

Telefon: +387 (0)36 449-120
Fax: +387 (0)36 449-122
E-mail: vojin.mijatovic@fmrpo.gov.ba

TAJNIK MINISTARSTVA

Jozo Bejić
Tel.: +387(0)36/449-120, 123
Fax: +387(0)36/449-122
e-mail: jozo.bejic@fmrpo.gov.ba

Renata Glavinić, šefica Kabineta

Tel.: +387(0)36/449-610
Fax: +387(0)36/449-122
e-mail: renata.glavinic@fmrpo.gov.ba

Josip Tomičić, odnosi s javnošću

Tel.: +387(0)36/449-142
Fax: +387(0)36/449-122
e-mail: javnost@fmrpo.gov.ba, josip.tomicic@fmrpo.gov.ba

SEKTOR RAZVOJA

Zdravko Čerović, pomoćnik ministra za razvoj
Tel.: +387(0)36/449-128
Fax: +387(0)36/449-146
e-mail: zdravko.cerovic@fmrpo.gov.ba

SEKTOR PODUZETNIŠTVA

Sead Džiho, pomoćnik ministra za poduzetništvo
Tel.: +387(0)36/449-141
Fax: +387(0)36/449-146
e-mail: sead.dziho@fmrpo.gov.ba

SEKTOR OBRTA

Izedin Kurtović, pomoćnik ministra za obrt
Tel.: +387(0)36/449-135 
Fax: +387(0)36/449-146
e-mail: izedin.kurtovic@fmrpo.gov.ba

SEKTOR FINANCIJSKIH, PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA

Izudina Smajkić, pomoćnica ministra za financijske, pravne i opće poslove
Tel.: +387(0)36/449-147
Fax: +387(0)36/449-146
e-mail: izudina.smajkic@fmrpo.gov.ba

Close