Godišnji plan nabavke

Godišnji plan nabavki u 2024. godini

Plan javnih nabavki za 2024. godinu

 

Godišnji plan nabavki u 2023. godini

Plan javne nabavke u 2023. godini

Izmjena plana nabavke 1

Izmjena plana nabavke 2

Izmjena plana nabavke 3

Izmjena Plana nabavke 4

 

Godišnji plan nabavki u 2022. godini

Plan javne nabave u 2022

Odluka o izmjeni plana nabavke I

Odluka o izmjeni plana nabavke II

 

Godišnji plan nabavki u 2021. godini

Plan javne nabave za 2021. godinu

Odluka o izmjeni Plana nabave

Posebna odluka o provođenju postupka za izbor odvjetnika

Odluka o izmjeni Plana nabave

 

Godišnji plan nabavki u 2020. godini

Odluka 2020

Odluka o izmjeni Plana nabavke za 2020. godinu

Plan nabavki 2020

 

Godišnji plan nabavki u 2019. godini

Plan javne nabavke za 2019. godinu

 

Close