Sektori i uredi

Za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva formiraju se osnovne i unutarnje organizacijske jedinice.

Osnovne organizacijske jedinice su:
1. Kabinet ministra,
2. Sektor za razvoj,
3. Sektor za poduzetništvo,
4. Sektor za obrt,
5. Sektor za financijske, pravne i opće poslove

MINISTAR

Vojin Mijatović

Tel.: +387(0)36/449-120
Fax: +387(0)36/449-122
e-mail: vojin.mijatovic@fmrpo.gov.ba

TAJNIK MINISTARSTVA

Jozo Bejić

Tel.: +387(0)36/449-120, 123
Fax: +387(0)36/449-122
e-mail: jozo.bejic@fmrpo.gov.ba

 

KABINET MINISTRA

ŠEFICA KABINETA

Renata Glavinić

Tel.: +387(0)36/449-060
Fax: +387(0)36/449-122
e-mail: renata.glavinic@fmrpo.gov.ba

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Josip Tomičić

Tel.: +387(0)36/449-142
Fax: +387(0)36/449-122
e-mail: josip.tomicic@fmrpo.gov.ba; javnost@fmrpo.gov.ba, 

 

POMOĆNICI MINISTRA

SEKTOR RAZVOJA

Zdravko Čerović, pomoćnik ministra za razvoj

Tel.: +387(0)36/449-128
Fax: +387(0)36/449-146
E-mail: zdravko.cerovic@fmrpo.gov.ba

 

SEKTOR PODUZETNIŠTVA

Sead Džiho, pomoćnik ministra za poduzetništvo

Tel.: +387(0)36/449-141
Fax: +387(0)36/449-146
E-mail:sead.dziho@fmrpo.gov.ba 

 

SEKTOR OBRTA

Izedin Kurtović, pomoćnik ministra za obrt

Tel.: +387(0)36/449-135
Fax: +387(0)36/449-146
e-mail: izedin.kurtovic@fmrpo.gov.ba 

 

 

SEKTOR FINANCIJSKIH, PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA

Izudina Smajkić, pomoćnica ministra za financijske, pravne i opće poslove

Tel.: +387(0)36/449-147
Fax: +387(0)36/449-146
e-mail: izudina.smajkic@fmrpo.gov.ba

 

 

Close