Ministar Mijatović: Usvojen Budžet za 2024. godinu

Ministar Mijatović: Usvojen Budžet za 2024. godinu

Ministar Mijatović: Usvojen Budžet za 2024. godinu

Ministar Mijatović-"Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je usvojila budžet za 2024. godinu, postavljajući novi rekord sa iznosom od 7.474.800.209 KM. Ovo znači značajno povećanje budžeta za više od pola milijarde u odnosu na prethodnu godinu”.

Izdvojio je nekoliko ključnih tačaka koje su doživele značajna povećanja u ovom "historijskom budžetu”:

Povećanje za penzije

"Sredstva za isplatu penzija povećana su za 317,17 miliona KM, čime se pokazuje predanost Vlade prema ovoj važnoj društvenoj grupi.

Podrška boračkim kategorijam

Naknade za boračke kategorije, neratne invalide, civilne žrtve rata, i projekte namenjene ovim kategorijama povećane su za ukupno 57,7 miliona KM

 Pomoć za novorođenčad

Uvedena je jednokratna pomoć u iznosu od 1000 KM za svako novorođeno dete u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Investicije u poljoprivred

Transferi poljoprivredi povećani su za 11 miliona KM, podržavajući razvoj ove ključne grane.

Kulturni projekti

Kapitalni transferi za kulturu uvećani su za 12,2 miliona KM, podržavajući umetničke projekte i kulturnu baštinu

Rast investicija u energetiku i industriju

Transferi putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povećani su za 13,2 miliona KM.

 Podrška razvoju i preduzetništvo

Transferi Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta uvećani su za 18,4 miliona KM.

Povećana sredstva za fond solidarnost

Sredstva za fond solidarnosti povećana su za ukupno 50 miliona KM, pružajući podršku u vanrednim situacijama.

U vezi s eventualnim zabrinutostima opozicionih grupa oko fiskalnih zakona, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine naglašava transparentnost i otvorenost u vezi s ovim pitanjima. Iako su malo zakasnili u odnosu na najave,

Vlada ističe svoju posvećenost građanima i obećava da će ispuniti sve planirane ciljeve.

Vlada se suočava s kritikama, ali ističe da su ovo ozbiljni ljudi koji će ispuniti sve svoje najave. Oni pozivaju građane da nastave sa svojim izražavanjem "patriotizma", dok oni "izdajnički" rade na povećanju iznosa za sve kategorije građana i unapređenju životnog standarda", navo je Vojin Mijatović.

Related Articles

Close