Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta

Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta

Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta

Ministar Mijatović i rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP) Steliana Nedera potpisali su, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, Aneks Sporazuma između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i UNDP-a o provođenju projekta "Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta". Ovaj projekat implementira UNDP u suradnji s Vladom Kraljevine Norveške.

Projektom se pruža podrška izgradnji kapaciteta za dobro upravljanje i unaprjeđenje ekonomskog razvoja. Istovremeno, program stimulira izgradnju društva znanja i osposobljavanje kadrova potrebnih modernom gospodarstvu.

Na osnovu identificiranih potreba, jedna od ključnih projektnih aktivnosti fokusirana je na razvoj poduzetništva, između ostalog, i kroz unaprjeđenje i jačanje sistema poslovne podrške u Bosni i Hercegovini.

U suradnji s UNDP, kroz javni poziv koji će raspisati Ministarstvo, projekat će pružiti podršku davateljima usluga u Federaciji s ciljem uspostave nove ili osnaživanja postojeće linije poslovne podrške usmjerene prema malim i srednjim poduzećima, s posebnim fokusom na start-up kompanije i mlade poduzetnike.

- Moja namjera je da Ministarstvo postane servis za privatni sektor i u tom pravcu, pored kapaciteta i mogućnosti koje Ministarstva trenutno ima, koristimo sve mogućnosti saradnje s drugim domaćim i stranim institucijama kako bi mogli pružiti podršku poslovnom sektoru, rekao je ministar.

Putem javnog poziva biće odabrani kvalificirani pravni subjekti, neprofitne organizacije koje pružaju usluge poslovne podrške iz Federacije BiH, kojima će biti dodijeljena poticajna sredstva namjena za uspostavljanje novih i/ili unaprjeđenje postojećih linija poslovne podrške.

Ukupna vrijednost Sporazuma sada iznosi 270.000 KM, od čega UNDP-a sudjeluje s iznosom od 120.000 KM, a Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta sa 150.000 KM.

Kroz ovaj projekt planirana je podrška za najmanje 11 davatelja usluga poslovne podrške i najmanje 11 usluga poslovne podrške.

Pored potpisivanja ovog sporazuma, UNDP će podržati Ministarstvo prilikom razvoja alata za samoprocjenu cirkularnosti i cirkularne zrelosti malih i srednjih poduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine koji će biti od koristi malim i srednjim poduzećima, ali i institucijama sistema da razviju odgovarajuće politike podrške u oblasti cirkularne ekonomije.

Related Articles

Close