Javna rasprava o Prednacrtu zakona o društvenom poduzetništvu u Federaciji BiH

Javna rasprava o Prednacrtu zakona o društvenom poduzetništvu u Federaciji BiH

Javna rasprava o Prednacrtu zakona o društvenom poduzetništvu u Federaciji BiH

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta organizira javnu raspravu o Prednacrtu zakona o društvenom poduzetništvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Jedan od načina unapređenja poduzetništva je i uvođenje instituta društvenog poduzetništva. Društveno poduzetništvo treba omogućiti rješavanje društvenih problema ili povećanje društvene koristi i doprinosa zajednici kroz poduzetničku aktivnost koja je samoodrživa i koja stvara novu vrijednost na tržištu roba i usluga. Ostvareni profit kroz ovaj sustav privređivanja, koristio bi se prvenstveno za ostvarivanje društvenih ciljeva i reinvestiranja u poslovanje ili direktno raspoređivanje za društvenu korist.

Upravo zbog toga ovo ministarstvo je i krenulo u izradu Zakona o društvenom poduzetništvu u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi se došlo do jasnih pokazatelja na koji način tj. kojim pravnim aktom definirati oblast društvenog poduzetništva. Osnovni razlog zbog koga se pristupilo rješavanju ovog problema je taj što postojeće stanje u oblasti društvenog poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine nije legislativno uređeno.

U Bosni i Hercegovini u dovoljnoj mjeri nisu pozicionirana socijalna poduzeća jer nisu orijentirana na profit pa i ona koja su počela s radom u mnogim slučajevima teško opstaju na tržištu. Situaciju otežava i nedostatak odgovarajuće regulative na svim nivoima, te nepostojanje odgovarajućeg registra ovih poduzeća u entitetima i distriktu.

Ovo su samo neki od osnovnih problema u ovoj oblasti, a pored njih sigurno ima mnogo više onih pratećih koji su plod neuređenog pravnog okvira vezanog za društveno poduzetništvo u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Javna rasprava je otvorena od 15. 11. 2023. godine i trajat će 30 dana, odnosno do 15. 12. 2023. godine.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoje sugestije, primjedbe i prijedloge na tekst Prednacrta zakona dostave na e-mail: sektorrazvoja@fmrpo.gov.ba.

Sve sugestije, primjedbe i prijedlozi koji budu dostavljeni u propisanom roku, na e-mail bit će razmotreni i uzeti u obzir pri izradi teksta Prednacrta zakona.

 Ovdje možete preuzeti Prednacrt zakona:

PREDNACRT ZAKONA O DRUŠTVENOM PODUZETNIŠTVU

Related Articles

Close