Poticaj poduzetništvu mladih

Povratak

 

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

1.

"IRON" d.o.o za proizvodnju i trgovinu

Srebrenik

2.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "BOSNA SAM" d.o.o.

Maglaj

3.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "MEŠIĆ SAM" d.o.o.

Maglaj

4.

Stolarski obrt "Drvo Art" vl.Zukić Dželil

Olovo

5.

"ECO PRODUCT" d.o.o.

Cazin

6.

Obrtnička radnja "ALUPLAST BEŠIĆ" vl.Bešić Asmir

Srebrenik

7.

Pekarska radnja "KOSOVA" vl.Duraj Špejtim

Maglaj

8.

"KOKA RASNO" vl.Marijan Musa

Široki Brijeg

9.

Obrt -"AB ALATNICA" vl.Bekanović Adnan

Velika Kladuša

10.

"HO Svjetlost" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Doboj Istok

11.

Samostalna zanatska radnja "NAMJEŠTAJ-EUROELEGANT" vl.Šaćirović Muzafer

Donji Vakuf

12.

Balkan-Solar d.o.o.

Bugojno

13.

Obrt - DOMAĆA RADINOST "ČIZMIĆ" vl.Čizmić Alen

Bihać

14.

PERADARSTVO "HALILOVIĆ" vl.Halilović Ernad

Sanski Most

15.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge PET SERVIS d.o.o

Zenica

16.

"MACA-SIROVINE" d.o.o za proizvodnju, vanjski i unutarnji promet roba i usluga, export-import

Kalesija

17.

SZR "LEGO" vl.Dragan Dronjak

Drvar

18.

Obrt: DOMAĆA RADINOST "HERBALIA" vl.Mujadžić Pamela

Bihać

19.

MOJ TAXI d.o.o.

Mostar

20.

"SPECTRUM VISION" d.o.o za računovodstvene poslove, promet roba i usluge

Kalesija

21.

"XENON" d.o.o.

Kiseljak

22.

IT ODJEL d.o.o.

Mostar

23.

NETLAB  Društvo za računovodstvene i informatičke usluge

Jelah-Tešanj

24.

OBRTNIČKA RADNJA " META SYSTEM" vl.Maglovski Mladen

Tuzla

25.

Društvo za trgovinu, konsalting i usluge "Coding"

Tešanj

26.

RENT-A-CAR CHAMPION d.o.o.

Mostar

27.

"ČARDACI" d.o.o.

Vitez

28.

Obrtnička djelatnost -Krojački salon "KARMEN" vl.Begović Alen

Tuzla

29.

KNJIGOVODSTVENI SERVIS "ASEL" vl.Asim Ribo

Vitez

30.

S.O.R. Frizerski salon "IGOR"

Čapljina

31.

Obrt - GRAĐEVINSKA LIMARIJA "EURO - MONT SAJO" vl.Huseinović Safet

Velika Kladuša

32.

SZR FRIZERSKI SALON "LITVA" vl.Pendić Zdenka

Banovići

33.

Uslužno-trgovačko društvo "FELICIANO" d.o.o.

Visoko

34.

Obrt - AUTOSERVIS "BATAK" vl.Batković Asmir

Velika Kladuša

35.

Obrt "REMZO"

Mostar

36.

"VM PRAČIĆ" d.o.o.

Bugojno

37.

AUTOSERVIS "MIRO", vl.Miroslav Filipović

Busovača

38.

CENTAR ZA DENTALNU RADIOLOGIJU 3 DENT

Mostar

39.

TAXI vl.Kršić Adnan

Fojnica

40.

Obrt-AUTOMEHANIČARSKA RADNJA "MOTOREMONT TALIĆ" vl.Talić Ibrahim

Sanski Most

41.

"TAKSISTA" vl.Mehinagić Nermin

Maglaj

42.

"AUTOSERVIS-MURATOVIĆ" Obrtnička radnja, vl.Muratoić Nedžad

Goražde

43.

"COMTRONIC" d.o.o. za računarski inženjering, konsalting i trgovinu

Kalesija

44.

"HB-Global" export-import d.o.o.

Sanski Most

45.

VODOINSTALACIJE "ZIJIO-MONT" vl.Kahvedžić Enes

Gračanica

46.

Berberska radnja "Sajo" vl.Huskić Safet

Bugojno

47.

"ĐULIR COMPANY" d.o.o. Za proizvodnju, konsalting, trgovinu i usluge

Tuzla

48.

"BIRO HAFAR" d.o.o. Za trgovinu, export-import i usluge

Velika Kladuša

49.

"SB ELEKTRO" vl.Seid Buljubašić

Tešanj

50.

Firma srodne djelatnosti:"ŠKOLA" vl.Alagić Aldin

Bihać

51.

Zanatska radnja "VODOMONT" vl.Mrkanović Adis

Doboj Istok

52.

RIVAL B & V CO d.o.o.

Kreševo

Close