Poticaj projektima koje financira EU i drugi inozemni donatori

Povratak

 

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

1.

Javna ustanova "Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona"

Bihać

2.

"TRA" - Agencija za razvoj općine Tešanj d.o.o

Tešanj

3.

"AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ ZENICA" d.o.o

Zenica

4.

Udruženje "Zona unaprijeđenog poslovanja Baščaršija"

Stari Grad Sarajevo

5.

"SAVEZ UDRUŽENJA ORGANSKIH PROIZVOĐAČA F BIH"

Centar Sarajevo

Close