Kreditna linija za digitalizaciju MSP-a

Kreditna linija za digitalizaciju MSP-a

Kreditna linija za digitalizaciju MSP-a

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD, u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta, razvila je novu kreditnu liniju „Go Digital in BiH“ koja podržava mala i srednja poduzeća (MSP) u BiH u njihovim naporima za digitalizacijom.

Program ”Go Digital in BiH“ je dizajniran da omogući MSP u BiH usklađivanje s EU standardima u oblasti zaštite okoliša, sigurnosti i zdravlja na radu, te kvaliteti i sigurnosti proizvoda, povećavajući razinu automatizacije i digitalizacije u operativnim procesima. Više razine digitalizacije jačaju konkurentnost MSP, jer digitalni procesi poboljšavaju kvalitetu proizvoda, sigurnost radnika, brzinu i preciznost poslovanja, dok istovremeno smanjuju stopu neuspjeha.

Zainteresirana MSP mogu se prijaviti za kredit jednoj od lokalnih partnerskih banaka. Podnosilac zahtjeva će dobiti besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju investicija u skladu s prioritetnim direktivama Europske unije (EU) i poticaj do 15% nakon uspješne verifikacije projekta, financiran od strane EU.

Za više informacija, pozovite +387 61 69 34 23 ili pošaljite Vaš upit na email info@godigitalbih.com.

Related Articles

Close