Ministar Mijatović sa predstavnicama Svjetske banke

Ministar Mijatović sa predstavnicama Svjetske banke

Ministar Mijatović sa predstavnicama Svjetske banke

Ministar Vojin Mijatović sastao se danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu sa predstavnicama Svjetske banke u BiH, višim specijalisticama za finansije i privatni sektor, Jane C. Hwang, Ruvejdom Aliefendić i Tanjom Latić.

Ministar Mijatović ovom prilikom zahvalio se na dosadašnjoj saradnji sa Svjetskom bankom u BiH, posebno na Projektu oporavka i podrške preduzećima u protekle dvije godine. Cilj ovog projekta koji Ministarstvo realizira uz podršku Svjetske banke je davanje podrške oporavku mikro, malih i srednjih preduzeća pogođenih pandemijom koronavirusa.

Sa zadovoljstvom je konstatirano da je realiziran projekt „Jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća za 2021. godinu“ u vrijednosti od 1,2 miliona eura, a kojim je obuhvaćeno 80 korisnika. Također, istaknuto je da je u završnoj fazi realizacija drugog dijela projekta za proteklu godinu u vrijednosti od 1,4 miliona eura, te koji obuhvata 96 korisnika.

Ministar Mijatović na sastanku je predstavio ideju da Ministarstvo organizira veliku konferenciju sa međunarodnim donatorima i kreditorima. Cilj konferencije je pregled stanja i efekata uloženih finansijskih sredstava, kao i dogovor zajedničke strategije kako bi se racionalizirala ulaganja i projekti podrške malim i srednjim preduzećima u Federaciji BiH.

Related Articles

Close