Aleksandar Vuković

Aleksandar Vuković – savjetnik
Savjetnik

Rođen 22.01.1976. godine u Sanskom Mostu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Fakultet je završio na Prirodno–matematičkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci gdje je stkao i zvanje magistra geografskih nauka.

Po završetku fakulteta radio kao direktor u preduzećima „Hewa d.o.o“, „Tropic d.o.o“ „MB Impex“ u Banja Luci kao i direktor u preduzeću „MVM GmbH“ u R. Njemačkoj. Od 2023. godine radi u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta kao savjetnik ministra za razvoj, poduzetništvo i obrt. Govori njemački jezik.

Close