Objava rezultata-„Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG2)“

Objava rezultata-„Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG2)“

Objava rezultata-„Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG2)“

Povodom Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za Projekt „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG2)“ Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje sljedeće rezultate:

POTENCIJALNA RANG LISTA

LISTA FORMALNO PRAVNI USLOVI

Related Articles

Close