Zakonsko uređenje poduzetničke infrastrukture

Zakonsko uređenje poduzetničke infrastrukture

Zakonsko uređenje poduzetničke infrastrukture

Nakon što je analizirano stanje na tržištu i sagledani problemi vezani za adekvatno uređenje i poticanje razvoja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine oformila je radnu grupu koja je dvije godine radila na izradi Prednacrta zakona o poduzetničkoj infrastrukturi.

Stoga će prvi put biti zakonski uređena ta oblast, a sve s ciljem olakšavanja poslovanja malih i srednjih poduzeća kako bi se osiguralo da onaj tko ima poslovnu ideju ima prostor da je realizira te da poduzetnici ne moraju brinuti o brojnim administrativnim preprekama.

Istaknuto je to danas na konzultacijskom sastanku o tom zakonu kojem su prisustvovali resorni federalni i županijski ministri, predstavnici subjekata poduzetničke infrastrukture u FBiH, javnih ustanova koje se bave istraživanjima iz područja poduzetništva te UNDP-a.

Sastanak je organiziran da bi se od relevantnih aktera prikupile sugestije za eventualne izmjene teksta zakona i pravilnika, s ciljem ostvarenja pozitivnog utjecaja na razvoj poduzetničke infrastrukture i cjelokupnog poduzetničkog okruženja u Federaciji BiH.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić pojasnio je da se izradi zakona pristupilo nakon što je analizirano stanje u privredi te je zaključeno da mala i srednja poduzeća dominiraju, preciznije 23.000 d.o.o. aktivnih poduzeća te 48.000 obrta u prosjeku zapošljava 17 osoba.

Također, od 60.000 novozaposlenih u ovom mandatu najveći procent je zabilježen u obrtima koji su zaposlili jednu šestinu osoba što pokazuje, kaže Novalić, da su to najbrže rastuća poduzeća što je u skladu s četvrtom industrijskom revolucijom u kojoj brže rastu uslužne nego industrijske grane.

– Uvidjeli smo da oni imaju različitih problema, posebno se ne smije izgubiti iz vida da iako su to najbrže rastuća preduzeća, ona su ujedno i najranjivija te njima nisu prilagođene zakonske mjere koje su orijentirane na velika preduzeća – dodao je Novalić.

Upravo zbog toga je ovaj zakon dobar i donosi nove principe poslovanja u oblasti malih i srednjih poduzeća, a pri tome će sve biti usuglašeno s regulativom i poslovnom filozofijom Evropske unije.

Najprije je potrebno, ističe Novalić, otvoriti kanale komunikacije s općinama kako bi se ustanovila brza registracija poduzeća, olakšati poreznu prijavu tako da za nju nije potreban knjigovodstveni servis, a potom će se regulirati garantiranje vlastitom imovinom.

Privredne zone su potrebne u svakoj općini, smatra federalni premijer, budući da to sprečava da privrednici imaju probleme pri registraciji jer je u njoj sve riješeno poput energetske suglasnosti, vodovoda, kanalizacije, putne komunikacije te vrlo često i zemljište.

Federacija izdvaja četiri miliona KM za poduzetničku infrastrukturu, a Novalić najavljuje da će taj iznos u budućnosti biti povećan te je dodao da je potrebno sada otkloniti zakonske prepreke kako bi se ta sredstva mogla aplicirati bez problema.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je, uz podršku Radne grupe i Projekta lokalnog integriranog razvoja (LlD) Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), 2019. godine izradilo tekst Prednacrta zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u FBiH.

Resorni ministar Amir Zukić također je potvrdio da novi zakon propisuje pravljenje poduzetničkih zona koje će zadovoljavati evropske i ekološke standarde te će se osigurati “naseljavanje” malih i srednjih poduzeća po kriterijima koji se primjenjuju u Evropskoj uniji.

– Potporne institucije su jako nerazvijene, a tu mislim na poslovne inkubatore, acceleratore, naučno-tehnološke parkove te sva ona mjesta gdje mladi poduzetnici ili budući poduzetnici i sa idejama te malim kapitalom pod boljim uvjetima mogu razvijati svoje ideje – dodao je Zukić.

Direktor zeničke Razvojne agencije ZEDA Senad Pašalić smatra da je ovakav zakon potreban jer svi oni koji žele otvoriti biznis imaju potrebu za prostorom gdje bi mogli realizirati te ideje, a novopredstavljeni zakon kroz poticaje za poslovne zone i poduzetničke inkubatore otvara te mogućnosti.

– U našem inkubatoru i tehnološkom parku imamo 43 start up firme koje zapošljavaju oko 200 prije svega mladih ljudi. Pored tih privrednih subjekata, u poslovnoj zoni imamo oko 50 privrednih subjekata. U zadnje dvije godine bilježimo 35 prodanih parcela i novih privrednika – dodao je.

Ministar privrede Unsko-sanskog kantona Nijaz Kadirić također je istaknuo važnost reguliranja poduzetničkih zona koje su neophodne za razvoj privrede, a istovremeno rješavaju imovinsko-pravne odnose i ubrzavaju registraciju kompanija te će to zasigurno uticati na brži ekonomski razvoj.

Ovim zakonom napravit će se sistemski okvir, najavljeno je danas, te će sve institucije biti registrirane i moći će aplicirati na budžetske poticaje, a otvorit će se i mogućnosti posebno za javno-privatno partnerstvo.

Related Articles

Close