Okrugli stol - Izmjene i dopune Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

Okrugli stol – Izmjene i dopune Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić, zajedno sa svojim suradnicima iz Ministarstva, je jučer, 16. 11. 2016. godine, sudjelovao u radu Okruglog stola na temu Izmjene i dopune Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima koji je organizirala Obrtnička komora Federacije BiH.

Osim navedene teme, Okrugli stol je imao i aktivnosti bliže opisane u planu rada Okruglog stola kao i izlaganja predstavnika komora iz zemalja okruženja naročito kada je u pitanju način organizovanja komorskog sustava vezano za obrazovanje obrtnika koji mogu poslužiti kao primjer dobre prakse i temelj za ugradnju i u naše normativne akte. Predstavnici Hrvatske obrtničke komore (HOK) su između ostalog istakli da je i u R. Hrvatskoj plaćanje članarine obavezno ali da 5% od uplaćene članarine, negdje oko 700.000, kn izdvajaju za ulaganje u obrazovanje obrtnika. Mr. sc. Mirela Lekić, šefica Odjela za obrazovanje, razvoj ljudskih potencijala i informacijski sustav HOK-a je naglasila kako i u njihovim propisima koji uređuju oblast obrtništva je propisano da obrtnik odgovara za štetu koju pričini trećem licu cjelokupnom imovinom ali kod izvršenja novčanih potraživanja nad imovinom obrtnika. Dio stvari i prava neophodnih za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba  kao i  nekretnine za stanovanje izuzete su iz izvršenja. Ista odredba je predložena i u Izmenama i dopunama Zakona, odnosno u radnoj verziji Zakona. Predstavnici Inspekcije su istakli da će poslati pismene komentare na radnu verziju Zakona.

Related Articles

Close