Blog Archives

Aleksandar Vuković - savjetnik

Aleksandar Vuković – savjetnik

Rođen 22.01.1976. godine u Sanskom Mostu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Fakultet je završio na Prirodno–matematičkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci gdje je stkao i zvanje magistra geografskih nauka. Po ...

Radomir Predojević - savjetnik

Radomir Predojević – savjetnik

Rođen 15.03.1957. godine u Sanskom Mostu. Osnovnu i srednju školu završio u Banja Luci gdje je, na Ekonomskom fakultet stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Po završetku fakulteta radio kao direktor u preduzećima „Eur ...

Close