Blog Archives

Zdravko Čerović - Pomoćnik ministra

Zdravko Čerović – Pomoćnik ministra

Rođen 19.07.1960. godine u Mostaru gdje je završio osnovnu i srednju elektro-tehničku školu, a elektro-tehnički fakultet završio u Sarajevu. Po završetku fakulteta radio u Aluminij d.d. Mostar kao tehnolog za elektro u ...

Close