Prednacrt Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH

Prednacrt Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH

Danas je u Sarajevu federalni ministar Amir Zukic odrzao radno konsultativni sastanak sa predstavnicima Grupacije Svjetske banke, OKK, FOK, LINK-a, NBR Gradacac, kao i interresornom radnom grupom za izradu teksta Prednacrta Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima.

Cilj sastanka je bilo zajednicki utvrditi koje su prednosti i nedostatci vazeceg zakonskog okvira. Prema utvrdjenom planu aktivnosti u periodu od 6 do 8 mjeseci ce se obaviti predvidjene aktivnosti shodno utvrdjenim zakonskim procedurama.

Predvidjene promjene bi se odnosile na Pojednostavljenje procedure za registraciju obrta, polaganje majstorskog ispita, organizovanje obrtnika, obrtni registar kao i prekrsajne odredbe. Tekst nacrta bit ce objavljen na web stranici radi komentara, i poslije objedinjavanja komentara revizije teksta Zakona isti ce se slati u redovnu zakonsku proceduru.

Related Articles

Close