Prednacrt Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH

Prednacrt Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH

Uvažavajući značaj i potrebu unapređenja regulatornog okvira u oblasti poduzetničke infrastrukture Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta održalo je sastanak u Mostaru vezan za izradu prednacrta Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture u FBiH.

Doc.dr.sc. Jozo Bejić, tajnik Ministarstva i prof.dr. Bahrija Umihanić, angažirani konsultant, prezentirali su prisutnima relevantne aktivnosti na unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture i analizu stanja poduzetničke infrastrukture u FBiH ali i predstavili ključne elemenate prednacrta Zakona o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture u FBiH (definicije poduzetničke infrastrukture, jedinstveni registar poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija, sistem potpora za unaprjeđenje poslovnih aktivnosti poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija …

Podršku u izradi navedenih aktivnosti je dao Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u sklopu Projekta loklanog integriranog razvoja (Local lntegrated Development-LlD) financiranog od strane Europske Unije. Kao dio obaveznih aktivnosti sprovode se i konzultacije sa relevantnim stakeholderima uključujući jedinice lokalne samouprave, županijske vlasti, predstavnike privatnog i nevladinog sektora, razvojne agencije nadležne za gospodarstvo, kao i druge subjekte poduzetničke infrastrukture na području Federacije BiH. Cilj ovih aktivnosti jeste dobivanje povratnih informacija kao i stavova svih relevatnih aktera o oblasti regulatornog okvira poduzetničke infrastrukture koji će .biti razmatrani prilikom izrade pred nacrta Zakona.

Sastanku je prisustvovalo 35 prestavnika lokalne zajednice, resornih kantonalnih  ministarstava, razvojnih agencija, udruženja, obrtničkih i gospodarskih komora i poduzetnika iz hercegovačko-neretvanske, zapadno-hercegovačke i herceg-bosanske županije.

Ovo je jedan u nizu ovakvih sastanaka na ovu temu. Do sada je, pored Mostara, održan u Tuzli i Bihaću, a predstoji u Zenici (29.4.) i Sarajevu (30.4.).

Related Articles

Close