Predstavljen Informacijski sistem s web portalom poslovnih zona u Federaciji BiH.

Predstavljen Informacijski sistem s web portalom poslovnih zona u Federaciji BiH.

Federalni ministar razvoja, obrta i poduzetništva Amir Zukić danas, 26. 9. 2018. godine, je u Sarajevu predstavio Informacijski sistem s web portalom poslovnih zona u Federaciji BiH.

To je inovativan projekat koji će imati jedinstvenu informacionu bazu poduzetničkih zona u FBiH. Na jednom mejstu bit će skupljene sve relevantne informacije o poslovnim zonama, kao što su lokacija, izgrađenost infrastrukture, popis firmi, povlastice investitorima za poslovanje i slično.

- Ovaj skup informacija će omogućiti izradu sveobuhvatnih analiza stanja i lakše i bolje planiranje razvoja poslovnih zona za sve nivoe vlasti, a potencijalnim investitorima pružit će detaljan uvid u raspoložive kapacitete u poslovanju koje bi mogli ostvariti u lokalnim upravama u FBiH – rekao je federalni ministar Zukić.

Na promocije je sudjelovao i premijer Federacije BiH Fadil Novalić koji je rekao kako je, u skladu s modernim tendencijama, ostvareno uvezivanje informacionih baza više federalnih institucija u ovaj sistem, kao što su Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Porezne uprave FBiH, Financijsko-informatičke agencije i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH.

- Na osnovu ovog sistema otvorena su vrata za nove poduzetnike u industrijskim zonama - kazao je federalni premijer Novalić.

Na predstavljanju su sudjelovali i načelnici Goražda i Posušja, Muhamed Ramović i Branko Bago, koji su istaknuli da će baza poslovnih zona u FBiH biti od višestruke koristi, jer bez nje nije bilo moguće planirati nove razvojne projekte u ovoj oblasti.

Šezdeset posto gospodarskih subjekata u poslovnim zonama pripada proizvodnim, a 40 posto uslužnim djelatnostima. U FBiH ima 110 poslovnih zona, u kojima djeluje 1.200 gospodarskih subjekata.

Nakon predstavljanja Informacijskog sistema Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će s UNDP-jem organizovati obuke timova jedinica lokalne samouprave za unos podataka u bazu.

Ministar Zukić i premijer Novalić izrazili su zahvalnost Američkoj agenciji za međunarodni razvoj (USAID) za finansijsku podršku u izradi Informacionog sistema, te Katoličkom servisu za pomoć (CRS) za veliku posvećenost kao implementatoru projekta.

Related Articles

Close