Stvaranje pozitivne poslovne klime u BiH

Stvaranje pozitivne poslovne klime u BiH

Pojednostavljivanje administrativnih procedura jedan je od uvjeta za stvaranje pozitivne poslovne klime i privlačenje investitora, rečeno je u Vitezu na konferenciji „Regulatorna reforma u funkciji privlačenja investicija i jačanja lokalnog ekonomskog razvoja“, koju je organiziralo Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

- Ukidanje administrativnih barijera olakšalo bi život gospodarstvenicima jer bi, umjesto 150 do 200 papira koliko sada trabaju imati da bi uopće počeli s biznisom, morali pribaviti manje dokumenata, a dobili bi ih brže i jeftinije - kazao je federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić na konferenciji održanoj u okviru projekta „Pоbоlјšаnje lokalnog okruženja za investiranje (LIFE)“.

Zukić je istaknuo da je za investicije bitna i ukupna politička sigurnost u BiH, ali da ne treba ni podcijeniti postojeće administrativne barijere.

- One su problem jer ljudi idu poslovati tamo gdje im je lakše disati i funkcionirati. Nadam se da ćemo vrlo brzo moži reći da, barem sa stanovišta tih administrativnih procesa, imamo povoljan poslovni ambijent - kazao je ministar Zukić.

Projekt LIFE, koji implementira Grupacija Svjetske banke, u partnerstvu s Veleposlanstvom Velike Britanije, Vijećem ministara BiH i entitetskim vladama, u naredne tri godine će biti proveden u 20 općina.

Između ostalog njime je predviđeno smanjenje troškova i vremena za dobijanje dozvola za poslovanje, te pojednostavljenje procesa registracije, što bi trebalo rezultirati konkurentnim gospodarstvom, investicijama i povećanjem zapošljavanja.

Vođa ovog projekta Tarik Šahović kazao je da je kroz program do danas prošlo 25 općina, te da je za dobar poslovni ambijent nužno ukloniti neizvjesnost s kojom se suočavaju investitori.

- Za svaku dozvolu koja se traži na lokalnom nivou u prosjeku se za 30 posto može smanjiti vrijeme čekanja, troškovi za 15 posto, dok se u 30 posto procedura može smanjiti dokumentaciju. Kad se investitoru kaže da nešto može dobiti za 5 ili 15 dana, to mnogo znači, a veliki je problem neizvjesnost i kada on nema jasan pregled stanja - kazao je Šahović.

Na konferenciji, na kojoj su sujelovali načelnici općina i gradonačelnici s područja Federacije BiH, predstavljeni su i pozitivni primjeri iz općina, poput Bosanske Krupe, koje su već bile uključene u projekt LIFE.

Načelnik općine Bosanska Krupa Armin Halitović rekao je da je dozvole za poduzetnike, koje izdaje ova lokalna zajednica, moguće dobiti za 72 sata i da je rezultat povećanje zaposlenosti za 17 posto u protekle četiri godine, te je naglasio da slične reforme trebaju provesti viši nivoi vlasti.

Related Articles

Close