Unaprjeđenje regulatornog okvira u lokalnim zajednicama

Unaprjeđenje regulatornog okvira u lokalnim zajednicama

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u surаdnji s implementatorima Projekta LIFE, Britanskom аmbаsadоm i Međunarodnom financijskom korporacijom - IFC, članicom Grupacije Svјеtskе bаnkе, organiziralo danas u Konjicu konferenciju pod nazivom Rеgulаtоrna rеfоrma i njena implementacija na lokalnom (općinskom) nivou.

Tijekom konferencije predstavnici općina i gradova iz Federacije BiH imali su priliku razmijeniti znanja, te u aktivnoj diskusiji tražiti rješenja za praktična pitanja i izazove s kojima se njihove lokalne zajednice suočavaju u procesu provođenja regulatornih reformi u cilju ubrzavanja ekonomskog razvoja zemlje i privlačenja investicija.

"Danas smo s predstavnicima općina iz cijele Federacije BiH podijelili iskustva stečena implementacijom različitih projekata regulatornih reformi, koje je Grupacija Svjetske banke provodila u 24 lokalne zajednice na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine tokom posljednjih desetak godina. Dosadašnja iskustva ukazuju da su većinu investicija u BiH poduzeli već prisutni investitori, a najveći dio poslovnog života se odvija na lokalnom nivou, skoro 80%. Na osnovu toga jasno je da je neophodno intenzivirati rad s postojećim investitorima i kroz obostrano koristan dijalog ukazati na otvorena pitanja i prepreke budućim investicijama. Ovo će postati smjernice za daljnje unapređenje regulatornog okvira u lokalnim zajednicama koje učestvuju u projektu", rekao je federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić.

Zahvalio je Britanskoj ambasadi i Grupaciji Svjetske banke na podršci i doprinosu u procesu provođenja regulatornih reformi u Federaciji BiH.

Viši specijalista za razvoj privatnog sektora Međunarodne finansijske korporacije - IFC, članice Grupacije Svjetske banke, Tarik Šahović dodao je da „Grupacija Svjetske banke aktivno podržava proces provođenja regulatornih reformi u Bosni i Hercegovini skoro 10 godina.

"Ranijim našim projektima pomogli smo reforme u 14 općina i četiri županije Federacije Bosne i Hercegovine, a Projektom LIFE smo u protekle dvije godine pružili tehničku pomoć općinama Centar Sarajevo, Ilijaš, Grude i Travnik, te Bosansko-podrinjskom kantonu i Kantonu Sarajevo da efikasno provedu reformu njihovog upravnog aparata, te na taj način poboljšaju svoje poslovno okruženje i unaprijede servis svojim privrednicima i građanima", rekao je on.

"Razmjenom iskustava, tokom ove konferencije, htjeli smo podijeliti dio naših stečenih znanja, prezentirati ostvarene rezultate, istaknuti neophodnost aktivnijeg učešća ostalih lokalnih zajednica u procesu regulatornih reformi, koristeći znanja općina i gradova koji su uspješno prošli kroz ovaj proces", dodao je.

Sporazumom Vlade Federacije BiH i Grupacije Svjetske banke, potpisanim prije dvije godine, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta se uključilo u realizaciju Projekta LIFE te je određeno kao nosilac aktivnosti prijenosa metodologije i znanja stečenih u procesu implementacije regulatorne reforme kako bi bilo u potpunosti osposobljeno da u budućnosti samostalno provodi ove aktivnosti u partnerstvu s lokalnim zajednicama u FBiH.

IFC, članica Grupacije Svjetske banke, u suradnji s Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, kroz Projekt privlačenja investicija i unaprjeđenja poslovnog okruženja na lokalnoj razini – LIFE pruža podršku procesu provođenja regulatornih reformi u lokalnim zajednicama na području cijele Bosne i Hercegovine.

Ranijim projektima, Grupacija Svjetske banke je dala tehničku podršku reformi javne uprave u 26 lokalnih zajednica, a u posljednje dvije godine Projektom LIFE, uz podršku Britanske ambasade, provedena je reforma u još 13 jedinica lokalne uprave. Namjera je da se, u 2018. godini, Projektom LIFE obuhvati dodatnih osam općina i to pet na području Federacije BiH i tri na području RS-a, tako da će sa krajem ove godine ukupan broj reformiranih općina i gradova iznositi 47 u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Related Articles

Close