Usvojen Nacrt Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi

Usvojen Nacrt Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi

Nakon što je Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio Nacrt zakona o poduzetničkoj infrastrukturi, Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić rekao je da se primjenom ovog zakona treba stvoriti pravna osnova koja će omogućiti svim razinama vlasti u FBiH sustavni pristup u planiranju razvoja poduzetničke infrastrukture, ali i cjelokupnog poslovnog okruženja u Federaciji BiH. Ovaj nacrt Zakona usvojen je s ciljem da se unaprijedi poduzetnička infrastruktura u Federaciji BiH.
Poduzetničku infrastrukturu čine poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije. Poduzetničke zone su najzastupljeniji i najznačajniji oblik poduzetničke infrastrukutre u Federaciji BiH.

Ministar Zukić je rekao kako ključne koristi od uspostave poslovnih zona imaju lokalne vlasti kroz brži ekonomski razvoj, efikasniji instrument privlačenja investitora, punjenje općinskog/gradskog proračuna, te sprječavanje devastacije urbanog prostora.

- Poduzetnici ovim dobivaju infrastrukturno uređen prostor po povoljnim cijenama, mogućnost bržeg rasta i razvoja, dok regija i viši nivoi vlasti bolje upravljaju razvojem, brže i efikasnije planiraju budžet i sufinasniraju razvoj zona - rekao je Zukić.

Također, važnu ulogu u razvoju subjekata malog gospodarstva, posebno u onom početnom stadiju razvoja, imaju i poduzetničke podržavajuće institucije. Vrste poduzetničkih potpornih institucija su razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori, poslovni parkovi, naučno-tehnološki parkovi, centri kompetencija i klasteri.

- Ovim zakonom se prvi put uređuje institucionalni okvir poduzetničke infrastrukture to jeste uspostava i razvoj svih vidova poduzetničke infrastrukture, uspostava Registra poduzetničke infrastrukture, kao i sistem podrške za unapređenje poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH - naglasio je Zukić.
Zakonom su precizirane faze uspostavljanja poduzetničkih zona, što treba  doprinijeti jedinstvenom pristupu uspostave poduzetničkih zona u praksi, te jasno utvrditi provedbu neophodnih koraka.
Propisana je kategorizacija poduzetničkih zona prema veličini ukupne površine, prema tipu aktivnosti koje se obavljaju unutar zone i prema stupnju aktivacije raspoložive površine poduzetničke zone, ali je jasno regulirana i oblast upravljanja poduzetničkim zonama.

Zakon je izradilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, uz podršku Projekta lokalnog integriranog razvoja koji financira Europska unija i provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Related Articles

Close