Monthly Archives: veljača 2017

Uspostava Registra poslovnih zona u FBiH

Uspostava Registra poslovnih zona u FBiH

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić i predstavnik Catholic Relief Services za BiH (CRSBiH) Marc D' Silva su 1. 2. 2017. godine potpisali Protokol o suradnji u okviru projekta RAST (Restoring Acco ...

Close