Uspostava Registra poslovnih zona u FBiH

Uspostava Registra poslovnih zona u FBiH

Uspostava Registra poslovnih zona u FBiH

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić i predstavnik Catholic Relief Services za BiH (CRSBiH) Marc D' Silva su 1. 2. 2017. godine potpisali Protokol o suradnji u okviru projekta RAST (Restoring Accountability and Supporting Transformation).

Protokol o suradnji predstavlja provedbu aktivnosti u okviru projekta RAST, financiran od strane USAID-a (Američka agencija za međunarodni razvoj), kojim se podržavaju jedinice lokalne samouprave da unaprjeđenjem svog djelovanja i jačanjem odgovornosti poboljšaju ekonomski razvoj i kvalitet života građana.

Ovim projektom je predviđeno pokretanje aktivnosti na izradi Internet aplikacije - Registar poslovnih zona u Federaciji BiH s ciljem poboljšanja promocije investicijskih potencijala jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH i stvaranja pretpostavki za povećanje postojećih investicija kao i privlačenje novih kako bi se generirala radna mjesta.

Izrada ovog Registra će se temeljiti na analizi postojećeg stanja i potrebama jedinica lokalne samouprave kao i prijedlozima načelnika, imenovanih predstavnika jedinica lokalne samouprave, predstavnika nadležnih ministarstava različitih razina, upravitelja poslovnih zona i zainteresiranih organizacija.

Related Articles

Close