Daily Archives: 25/01/2024

Unaprjeđenje sustava monitoringa i evaluacije

Unaprjeđenje sustava monitoringa i evaluacije

Predstavnici ministarstva su u suradnji s GIZ sudjelovali u trodnevnoj radionici "Uspostavljanje sustava za praćenje, vrjednovanje i izvješćivanje u oblasti razvoja malih i srednjih poduzeća i primjene akta o malom bizni ...

Close