Unaprjeđenje sustava monitoringa i evaluacije

Unaprjeđenje sustava monitoringa i evaluacije

Unaprjeđenje sustava monitoringa i evaluacije

Predstavnici ministarstva su u suradnji s GIZ sudjelovali u trodnevnoj radionici "Uspostavljanje sustava za praćenje, vrjednovanje i izvješćivanje u oblasti razvoja malih i srednjih poduzeća i primjene akta o malom biznisu".

Cilj radionice je unaprjeđenje znanja, vještina i sposobnosti uposlenika za uspostavljanje sustava monitoringa i evaluacije, te sustavno praćenje i vrjednovanje uloženih resursa, aktivnosti, rezultata i efekata javnih politika u oblasti razvoja i programa grantova/ poticaja/ subvencija za MSP.

Related Articles

Close