Objava - Konacna rang lista grant sredstava za zone

Objava - Konacna rang lista grant sredstava za zone

Objava – Konacna rang lista grant sredstava za zone

Potencijalna Rang lista korisnika Grant sheme "Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine" za 2016. godinu. koja je objavljena u "Sluzbenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" broj 53/16 ujedno je i konacna rang lista korisnika grant sheme "Unaprjedenje poduzetnickih zona u Federaciji BiH za 2016. godinu

Konacnu rang lista korisnika grant sheme  koju možete pogledati ovdje: KONACNA RANG LISTA - ZONE 2016 konacna rang lista -ZONE-2016

Related Articles

Close