Javni natječaj-Igre na sreću

Javni natječaj-Igre na sreću

Javni natječaj-Igre na sreću

Obavijest o produžetku roka za predaju dokumentacije.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 1. sjednici donijela Zaključak o produženju roka za prijave na raspisani Javni natječaj za financiranje programa i projekata iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2022. godini.

Rok za prijave na ovaj Javni natječaj se produžuje do 10. 6. 2023. godine. Sva propisana dokumentacija koja je bila validna za prvi rok (10. 5. 2023. godine) će vrijediti i za novi rok 10. 6. 2023. godine.

 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2022. godini.

Predmet natječaja je prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u svrhu financiranja/sufinanciranja programa i projekata koji se odnose na:

1. Promociju tehničke kulture i

2. Udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Javni natječaj 

Smjernice za uključivanje u projekt

Obrazac Zahtjeva-tehnička kultura

Obrazac Zahtjeva-inovatori

Obrazac-izvješća

Related Articles

Close