Kako do jedinstvene definicije MSPa u BiH?

Kako do jedinstvene definicije MSPa u BiH?

Kako do jedinstvene definicije MSPa u BiH?

U organizaciji Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, u četvrtak 30. 1. 2020. godine, u Mostaru je održan  okrugli stol na ''Kako do jedinstvene definicije MSPa u BiH''. U radu okruglog stola sudjelovali su predstavnici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalnog ministarstva trgovine, Ministarstva za pitanja branitelja HNK/Ž, Ministarstva gospodarstva HNK/Ž te predstavnici gospodarskih komora i nevladinih organizacija. Predstavljene su aktivnosti i inicijative Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta na polju definiranja jasnih kriterija za klasifikaciju malih i srednjih poduzeća. Bilo je riječi i o međusobnom usklađivanju različitih kriterija te istaknuto kako su aktivnosti Ministarstva u skladu sa zahtjevima i preporukama Europske unije. Na okruglom stolu je također predstavljena Mapa puta za usvajanje jedinstvene definicije za mala i srednja poduzeća u Federaciji BiH. Okrugli stol je organiziran u okviru projekta ''Ubrzanje socio-ekonomskih reformi većim uključivanjem u proces EU integracija'', koji financira Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske u okviru programa MATRA.

Related Articles

Close