Konačni rezultati – grant za komore, udruženja i poduzetničke institucije

Konačni rezultati – grant za komore, udruženja i poduzetničke institucije

Konačni rezultati – grant za komore, udruženja i poduzetničke institucije

Federalno ministarstvo, razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Konačne rezultate korisnika grant sredstava tekućih transfera poduzetničkim potpornim institucijama, udruženjima poduzetnika i obrtnika, gospodarskim i obrtničkim komorama za 2021. godinu.

Rezultate možete pogledati u navedenoj tabeli.

Konačna Rang lista - institucionalna potpora

Related Articles

Close